Beirens & Wellens heeft de nodige expertise opgebouwd om zowel wettelijke opdrachten als zeer resultaat gerichte opdrachten uit te voeren.

Beirens & Wellens kan o.a. volgende verslagen voor uw onderneming uitbrengen:

verslagen bij fusie of splitsing van vennootschappen

verslag over de vereffening van een vennootschap

verslag over de omvorming naar een andere vennootschapsvorm

vertegenwoordiging van de individuele aandeelhouders

due diligence rapportering naar aanleiding van overdrachten of samenwerkingen

waarderingsrapporten

consolidatierapporteringen en vermogensstaten

investeringsanalyses