Bedrijfsvoorstelling

>

Algemeen

Zowel het kantoor als de vennoten en verschillende medewerkers hebben de titel van Accountant en Belastingconsulent van het Belgisch Instituut van Accountants en Belastingconsulenten.  Door deze erkenning heeft u garantie over de door ons geleverde diensten, dat deze in overeenstemming zijn met de normen en de ethische regels die dit Instituut oplegt aan haar leden.

Ondanks het feit dat het voeren van een boekhouding vaak als noodzakelijk kwaad wordt gezien, kan een sterke administratieve organisatie en een goed gevoerde boekhouding met daaraan gekoppelde rapporteringen en budgetten een onmisbaar hulpmiddel zijn in het leiden van uw onderneming.
Hierdoor kan u als bedrijfsleider in staat gesteld worden tijdig en adequaat in te grijpen indien dit vereist mocht zijn.

In steeds sneller wijzigende marktomstandigheden en in een wereldeconomie die als maar sneller evolueert en steeds sterker ingrijpt op de locale economie is het van essentieel belang dat KMO's snel kunnen inspelen op de gewijzigde omstandigheden.
Beirens & Wellens staan daarom het ganse jaar aan uw zijde, denkt mee met u en zoekt samen met u naar oplossingen voor de vastgestelde problemen zodat u het hele jaar door uw onderneming kan leiden met kennis van zaken in zake uw financieel vermogen.

Wij hebben een sterke expertise opgebouwd in het voeren van boekhoudingen en het bijstaan van de familiale ondernemers, KMO's en vrije beroepers.  Aangezien dit onze corebusiness is, kunnen wij terugvallen op een jarenlange ervaring en samenwerking met fiscale en juridische adviseurs, notarissen, bedrijfsrevisoren, ... waardoor wij in staat zijn u een multidisciplinaire aanpak van uw onderneming te garanderen.